W połowie lipca w Domu Aukcyjnym Numioutlet rusza druga tematyczna aukcja sklepu. Tym razem w trzydniowej ofercie aukcyjnej pojawi się kolekcja 150 banknotów niemieckich z lat 1903-1989. Na aukcji znajdzie się przekrój dwudziestowiecznych niemieckich pieniędzy papierowych począwszy od Cesarstwa Niemieckiego, przez okres hiperinflacji, II wojny światowej po banknoty NRD i RFN.

Wśród oferowanych walorów znajdują się banknoty Cesarstwa Niemieckiego o bogatej szacie graficznej. Wśród nich jest utrzymane w secesyjnej stylistyce 10 marek emisji z 6 października 1906 roku zaprojektowane przez niemieckiego malarza i ilustratora Alexandra Zicka (1845-1907). Obok tego nominału znajdują się dwie stumarkówki zaprojektowane przez innego niemieckiego malarza i ilustratora tworzącego w nurcie symbolizmu Friedricha Paula Thumanna (1834-1908). Oba zaprojektowane przez tego artystę banknoty odwołują się w szacie graficznej do potęgi gospodarczej Niemiec. Na aukcjach Domu Aukcyjnego Numioutlet znajdują się rzadsze roczniki 100 marek (1903 i 1907) z umieszczonymi na rewersie dwiema symbolicznymi postaciami (rzemiosło i rolnictwo) podtrzymującymi manierystyczną ramę z frontalnym kobiecym portretem – personifikacja Niemiec (Germania). Projektant banknotu wystawiał w 1893 roku w Chicago pracę „Psyche przeglądająca się w lustrze wody”. Obraz spodobał się zarządowi amerykańskiej firmy „White Rock Mineral Water”, który nabył od artysty prawa do reprodukcji jako element logo firmy. Od tego czasu malarska wizja mitologicznej Psyche zagościła na produktach firmy produkującej napoje. Twórczość Thumanna spodobała się na gruncie amerykańskim do tego stopnia, że rewers wspomnianej stumarkówki, w zmienionej formie, był wykorzystywany przez American Bank Note Company jako „ozdobnik” akcji dla różnych przedsiębiorstw drukowanych przez tę firmę. Na indywidualne potrzeby zamawiającego z kompozycji Thumanna zniknął portret Germanii, a w jego miejscu umieszczano logo firmy. Motyw ten pojawił się również na trzech banknotach drukowanych przez American Bank Note Company – kanadyjskich 5 dolarach emitowanych w latach 1896-1925 (The Dominiom Bank), salwadorskim 1 peso emitowanym od lat 90 XIX wieku do 1917 (Banco Agricola Comercial) oraz wenezuelskich 50 boliwarach emisji z 1900 roku (Banco de Venezuela). Kolejnym dziełem Friedricha Paula Thumanna jakie trafiło na banknoty za pośrednictwem American Bank Note Company jest obraz „Parki” przedstawiający trzy mitologiczne boginie losu: Kloto, Lachesis i Atropos. Portret bogini Kloto, tej która przędzie nić ludzkiego żywota, został umieszczony w centrum awersu brazylijskiego banknotu o nominale 500 000 reis emisji 1927 roku.

W ofercie Domu Aukcyjnego Numioutlet znajdują się również trzy stumarkówki zaprojektowane również przez Friedricha Paula Thumanna emisji z 21 kwietnia 1910 roku, które graficznie różnią się od wspomnianego wyżej nominału autorstwa tego samego projektanta. Banknot ten ma bardziej rozbudowaną szatę graficzną będącą symbolicznym obrazem Cesarstwa Niemieckiego z początków drugiej dekady XX wieku. Rewers stanowi rozbudowana scena z dominującą postacią siedzącej pod symbolizującymi trwałość i potęgę dwoma dębami Germanią. Kobieta ubrana jest w napierśnik, płaszcz cesarski ozdobiony orłami oraz Koronę Cesarstwa Niemieckiego. W prawej ręce trzyma rękojeść symbolizującego męstwo miecza, a drugą opiera o tarczę z wizerunkiem herbu Cesarstwa Niemieckiego. Po lewej stronie wkomponowane zostały przedmioty, które stanowią odwołanie do ówczesnej gospodarki: pług (rolnictwo), młot i kowadło (przemysł), koło zębate (przemysł elektrotechniczny), kaduceusz i paczka (handel). W tle znajdują się płynące w szyku bojowym pancerniki. Na dziobie pierwszego z nich widać cesarskiego orła, a na rufie banderę cesarskiej Marynarki Wojennej.

Równie pięknym banknotem jaki trafił do oferty aukcyjnej jest 1000 marek emisji z 21 kwietnia 1910 roku. Projektantem tego nominału był również wspomniany Friedrich Paul Thumann. Rewers tego nominału utrzymany jest w rokokowej stylistyce. Dekoracja floralna tylnej strony nominału przypomina stiukową sztukaterię z elementami groteski. W centrum widnieje dużych rozmiarów herb Cesarstwa Niemieckiego otoczony girlandą z owoców, który flankują dwie kobiece postacie – jedna z wiosłem, a druga z rogiem obfitości. W związku z tym, że projektantem tego nominału był niemiecki malarz tworzący w duchu symbolizmu w postaci z prawej można dostrzec opisywaną przez Cesarego Ripę w „Ikonologii” personifikację Obfitości. Według autora XVII-wiecznej książki obfitość powinno się przedstawiać jako kobietę, […] której czoło opasuje piękny wieniec ze ślicznego kwiecia. Odziana jest w suknię koloru zielonego wyszywaną złotem, w prawej dłoni zaś powinna trzymać róg obfitości pełen rozmaitych owoców: winogron, oliwek i innych. […] Obfitość należy malować nadobną i wdzięczną, jako że jest to coś dobrego i upragnionego przez wszystkich […]. (C. Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2013, s. 116-117.)

Jednym z piękniejszych banknotów, o wyśmienitym stanie zachowania, jest zaprojektowane przez Artura Kampfa (1864-1950) 50 marek emisji z 23 lipca 1920. Awers tego nominału nosi jeszcze cechy stylistyczne secesji. Z prawej strony wkomponowany został portret pięknej kobiety w wieńcu z rozwiniętych kwiatów dzikiej róży i naręczem owoców. Ich ilość jest tak duża, że nieomal wysypują się jej z rąk. Umieszczenie tej symbolizującej rolnictwo kobiety na stronie głównej banknotu może wskazywać na wiodącą rolę rolnictwa w gospodarce ówczesnych Niemiec. Rewers tego banknotu różni się stylistką. Widnieją tutaj dwa męskie portrety symbolizujące rolnictwo (mężczyzna ostrzący kosę) oraz przemysł ciężki (mężczyzna z młotem ukazany na tle dymiących fabrycznych kominów).W ofercie Domu Aukcyjnego Numioutlet znalazła się duża ilość marek emitowanych w pierwszej połowie lat 20. XX wieku w okresie hiperinflacji. Banknoty te stanowią ilustrację do tempa i wielkości ówczesnej inflacji. Widać jak rosły nominały, pojawiały się kolejne zera, a szata graficzna stawała się coraz bardziej uboga. Początkowo banknoty były dopracowane graficznie, zawierały elementy nawiązujące do dawnej sztuki niemieckiej. Na awersie 100 marek emisji z 1 listopada 1920 roku umieszczona została głowa XIII-wiecznego posągu konnego tzw. „Jeźdźca z Bambergu”. Rzeźba ta w historii sztuki uważana jest za pierwsze, po czasach antycznych, monumentalne przedstawienie pomnika konnego. Na 5000 marek emisji z 2 grudnia 1922 roku znalazła się reprodukcja „Portretu mężczyzny” pędzla Albrechta Dürera (1471-1528). Na nominale 10 000 marek emisji z 19 stycznia 1922 roku umieszczona została reprodukcja „Portretu młodego mężczyzny” pędzla tego samego artysty działającego na przełomie średniowiecza i renesansu. Natomiast na nominale 100 000 marek emisji z 1 lutego 1923 roku oraz na 2 000 000 marek emisji z 23 lipca 1923 roku znalazł się portret gdańskiego kupca Jerzego Giese (1532) pędzla renesansowego malarza niemieckiego Hansa Holbeina Młodszego (1497-1543).

Na emitowanych w szczycie hiperinflacji banknotach szata graficzna została zredukowana do skromnej dekoracji giloszowej i jednostronnego druku zawierającego informacje o wartości nominalnej, dacie emisji, podpisach i klauzuli prawnej. W prezentowanej w ofercie aukcyjnej kolekcji znajduje się 31 banknotów z okresu hiperinflacji, które mają ubogą szatę graficzną. Najwyższym nominałem jaki pojawia się w ofercie jest 20 000 000 000 marek emisji z 1 października 1923 roku.W listopadzie 1923 roku przeprowadzono w Niemczech reformę walutową. W miejsce marki wprowadzono rentenmarkę. Kurs obu walut ustalono na poziomie 1 rentenmarka = 1 000 000 000 000 marek. Rok później wprowadzono do obiegu reichsmarkę z przelicznikiem 1:1. Z tego czasu na licytacjach pojawią się stosunkowo rzadkie banknoty o nominałach 50 i 100 reichsmarek emisji z 11 października 1924 roku.Spośród banknotów emitowanych w III Rzeszy jakie znajdują się w ofercie aukcyjnej na uwagę zasługuje nominał 20 reichsmarek emisji z 16 czerwca 1939 roku, którego szata graficzna jest niemal dokładną kalką austriackiego banknotu o nominale 20 szylingów emisji z 2 stycznia 1936 roku. Umieszczony na rewersie widok górskiego jeziora mógł mieć wpływ na dobór pejzażu umieszczonego na rewersie polskiego banknotu wyemitowanego przez Bank Emisyjny w Polsce o nominale 500 złotych emisji z 1 marca 1940 roku tzw. „Góral”. Na tylnej stronie polskiego banknotu znajduje się widok Morskiego Oka od strony schroniska.W ofercie aukcyjnej znajdują się także nominały 10 i 20 reichsmarek emisji z 22 stycznia 1929 roku oraz 50 reichsmarek emisji z 30 marca 1933 roku. W centrum rewersu każdego z nominałów tej pięcionominałowej serii pieniędzy papierowych znajduje się owalne pole przywodzące skojarzenia z płaskorzeźbą. Jest ono flankowane przez dwie postaci. Szata graficzna każdego z nominałów odnosi się do innej dziedziny życia – rolnictwo (10 reichsmarek), przemysł (20 reichsmarek), handel (50 reichsmarek), nauki ścisłe (100 marek) i architektura (1000 marek). W kolekcji znajdują się również wojskowe pieniądze papierowe wydawane przez alianckie władze okupacyjne. Są to charakterystyczne niebieskie banknoty nominowane w markach z datą roczną 1944. Banknoty o zbliżonej szacie graficznej wydrukowano dla amerykańskich wojsk działających podczas II wojny światowej we Włoszech (1943), we Francji (1944) oraz w Japonii (1945).

W ofercie Domu Aukcyjnego Numioutlet znajduje się również zbiór banknotów Niemieckiej Republiki Demokratycznej począwszy od pierwszych banknotów emitowanych dla wojsk radzieckich stacjonujących w Niemczech. Wówczas przedwojenne banknoty o nominałach od 1 do 100 reichsmarek otrzymały charakterystyczne znaczki z wartością nominalną oraz datą roczną 1948. Na licytacje trafiły także czeki Forum HG przeznaczone do zakupów w sklepach Intershop GmbH.Prezentowana w ofercie aukcyjnej kolekcja tworzy zwarty zbiór banknotów, które ilustrują historię Niemiec w XX wieku. Są to nie tylko dawne środki płatnicze lecz również małe dzieła sztuki, co szczególnie widać w przypadku banknotów emitowanych na początku XX wieku.