Dane techniczne i projektowe banknotu pamiątkowego 0 Euro Souvenir. Opis charakterystycznych elementów i zabezpieczeń tego wyjątkowego waloru pamiątkowego.

1
Pamiątkowy banknot 0 Euro Souvenir może zostać przygotowany na indywidualne zamówienie, w ramach wyznaczonej na awersie (rewers jest wspólny dla wszystkich realizowanych emisji) przestrzeni, spersonalizowany przez nasz profesjonalny zespół projektantów, zgodnie z Państwa wymaganiami i potrzebami.

Wymiary banknotu: 135x74 mm

Grafika obok przedstawia szczegółowe dane techniczne obszaru projektowego.

Poniżej przykłady personalizacji awersu banknotu pamiątkowego 0 Euro.


Rewers banknotu pamiątkowego 0 Euro Souvenir jest wspólny dla wszystkich emisji i jest to wersja obowiązująca od 2020 roku (do roku 2019 rewers w paru elementach się różnił). Ta strona banknotu ma wymiar symboliczny - składają się na nią bowiem wizerunki charakterystycznych obiektów w Europie, podkreślając różnorodność kulturową Europy i jej idei wspólnoty narodów.

Rewers nie ma obszaru projektowego. Przez jego środek przebiega nitka zabezpieczająca dual track w kolorze miedziano-srebrnym o szerokości 3 mm, z napisem "souvenir".
rewer-0-euro

O wyjątkowości banknotów pamiątkowych 0 Euro Souvenir stanowi nie tylko ich unikatowy projekt motywu głównego (nie ma dwóch identycznych emisji), ale również wysoki poziom zabezpieczeń podobnych do tych znanych Państwu z banknotów obiegowych. To czyni walor niepodrabialnym, co przekłada się na jego wartość kolekcjonerską.

Farba fluorescencyjna wykorzystana została w takich elementach jak drobne gwiazdy z lewej strony awersu, w tle obszaru projektowego, a także drobny druk w grafice stylizowanej na flagę UE.

Dane techniczne i projektowe
Awers banknotu zawiera szereg zabezpieczeń podobnych do tych stosowanych w banknotach obiegowych. Na podglądzie w ultrafiolecie są one wyraźnie widoczne.
Dane techniczne i projektowe
Rewers banknotu 0 Euro w świetle UV prezentuje się wspaniale - flurescencyjna między innymi paryska Wieża Eiffla, berlińska Brama Brandenburska.

Druki i pozostałe elementy zabezpieczające

 
Dane techniczne i projektowe
Bogaty zestaw zabezpieczeń to gwarancja autentyczności waloru kolekcjonerskiego. Mikrodruki, farba fluorescencyjna, nitka zabezpieczająca i inne znane z obiegowych walut nowoczesne rozwiązania mają zastosowanie także w przypadku emisji 0 Euro Souvenir.
 

 
0euro-strona-glowna-recto-verso
Banknoty pamiątkowe 0 Euro drukowane są tylko w jednym miejscu na świecie, w drukarni Oberthur Technologies w Paryżu, która produkuje m.in. oryginalne banknoty obiegowe euro.
 

 

Offset

0euro-strona-glowna-offsetwkleslodruk
 

 

Dual track

0-euro-strona-odwrotna-rewers-nitka-zabezpieczajaca-dual-track
Nitka zabezpieczająca - w kolorze miedziano-srebrnym, z drobnym napisem "souvenir". Znajduje się w centralnej części banknotu i ma szerokość 3 mm.